Турнир ЭКРО-4 (A)


Турнир ЭКРО-4 (A) - 2-10.05.2004 год

место Фамилия Имя очки бухг Берг. прог. эло TPR W-We
1. 2 Kurnosov Igor 6.5 49.5 33.50 36.5 2543 2555 +0.11
5 Lysyj Igor 6.5 49.5 33.50 35.0 2469 2553 +1.01
3 Sveshnikov Evgeny 6.5 48.5 34.25 33.5 2535 2535 +0.02
13 Trofimov Sergey 6.5 47.0 33.00 34.0 2301 2594 +2.32
5. 1 Bezgodov Alexei 6.0 49.5 31.25 32.5 2550 2520 -0.39
10 Bashkov Viacheslav 6.0 48.0 31.25 30.5 2375 2477 +1.23
4 Khairullin Ildar 6.0 44.5 27.50 30.5 2481 2490 +0.06
8. 7 Ponkratov Pavel 5.5 42.5 24.00 27.5 2407 2333 -0.78
21 Smirnov Boris 5.5 41.5 24.75 25.5 2219 2311 +1.06
18 Blinov Oleg 5.5 39.5 20.25 25.0 2240 2297 +0.46
30 Akhmetov Marat 5.5 38.5 21.50 23.5 0000 2309 +0.50
12. 6 Chuprov Dmitry 5.0 49.5 25.25 32.0 2464 2445 -0.31
9 Panchenko Alexander 5.0 47.5 24.25 30.0 2377 2375 +0.02
15 Yatsenko Alexei 5.0 45.5 23.25 27.5 2286 2395 +1.05
8 Tjurin Alexander 5.0 43.5 21.25 25.0 2397 2225 -1.84
16 Kochetkova Yulia 5.0 42.0 19.00 26.0 2274 2238 -0.28
26 Matsenko Sergey 5.0 40.0 21.25 24.0 2178 2252 +0.69
23 Schetinin Alexander 5.0 30.5 14.00 18.0 2200 2108 -0.60
19. 19 Kolomensky Vladimir 4.5 40.5 17.25 18.5 2237 2230 -0.06
28 Gimatutdinov Ilnur 4.5 39.5 18.00 20.0 2172 2284 +1.05
14 Bakin Alexander 4.5 38.5 16.25 21.0 2286 2292 +0.05
22. 25 Kulakov Viacheslav 4.0 44.5 17.00 22.0 2184 2348 +1.76
12 Zemtsov Igor 4.0 43.0 14.00 24.0 2328 2231 -1.08
29 Nikolaev Evgeny 4.0 42.5 19.25 23.5 2164 2153 -0.10
34 Lobov Dmitriy 4.0 39.5 16.00 18.0 0000 2189 2189
17 Berejnoi Vladimir 4.0 37.5 13.00 19.5 2240 2117 -0.90
22 Monakhov Yuri 4.0 35.5 12.00 15.5 2208 2143 -0.40
33 Levrikov Alexander 4.0 32.5 7.75 15.0 0000 1613 1613
29. 36 Romanov Sergey 3.5 39.5 13.50 19.5 0000 2170 2170
11 Somkin Evgeny 3.5 39.0 14.50 20.5 2354 2199 -1.28
32 Guzj Oleg 3.5 38.0 13.75 18.5 0000 2060 2060
27 Korostelev Stanislav 3.5 34.5 10.25 15.5 2176 1910 -1.30
33. 20 Trotsenko Dmitriy 3.0 37.5 9.50 17.0 2231 2054 -1.05
37 Savushkin Vladimir 3.0 36.0 8.00 17.5 0000 2058 2058
35 Postovalov Valeri 3.0 29.0 5.50 8.5 0000 1543 1543
36. 38 Akhmetov Vadim 2.5 29.5 6.00 11.0 0000 1931 0
37. 31 Gusev Igor 2.0 31.0 3.00 7.5 0000 1553 1553
38. 24 Efanov Nikolai 1.0 34.5 11.00 6.0 2197 2133 -0.32