Итоги десяти этапов II Кубка Гран-При по шахматам


Лучшие в номинациях
Победитель турнира Matsenko Sergei
Юноши Shurunov Arseny
Девушки Trushina Marina
Женщины Suslova Alena
Женщины-ветераны Simonova Tatiana
Мужчины-ветераны Araslanov FaridИтоги 10 этапов Гран-При по ПЯТИ - 70 лучших
фио э т а п ы 5 рез-тов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Matsenko Sergei 6,5 7 8   7,5 7,5 8 8 6,5 8,5 40
2 Dvoirys Semen I. 7,5 7,5 6,5   7,5   7,5 7 8 7 38
3 Yatsenko Alexey 7 6,5 8 6 7 7,5 7   6,5 7 36,5
4 Shurunov Arseny 7 7,5 6,5 7 6,5   6,5 6 5,5 5,5 34,5
5 Mokin Nikolai 7 7 5   6   7 7 6,5 6,5 34,5
6 Polosin Evgeni 6 7 6 7,5 6,5 5 6,5 5 6 5 33,5
7 Gutenev Alexander 5,5 6,5 6,5 7   6 7 6,5 6,5 6,5 33,5
8 Bashkov Viacheslav 5 5,5   6,5 6 7 5,5 2 7 7 33,5
9 Frolov Ivan 6 6,5 6,5     7 6,5 6   7 33,5
10 Matsenko Andrei 5,5 7 6,5 6 6,5 6,5 6,5 6 5,5 6 33
11 Shurunov Andrei 4,5 6 5,5 5,5 6,5 7 6 5,5   7 32,5
12 Nikolenko Vadim 4 4,5 5,5 6 7 6 4 7 5 6 32
13 Vaseptsov Maxim   5 6   6   6 6,5 7 5,5 31,5
14 Kholopov Alexander 5,5 5 5 7 6 5,5 6 6 6 6 31
15 Kondrin Alexander 6 6   6,5 5,5 6   6 6,5 5,5 31
16 Yumakhuzhin Vadim 5,5     6 7 6,5 6 5,5 5 5 31
17 Araslanov Farid       6,5 5,5 6   6 6,5 6 31
18 Kozirev Alexander 5 5,5 5,5 6 6 6 6 6   6 30
19 Panov Maksim 4,5 5 6 5 5,5 5,5 6 6   6,5 30
20 Khakimov Vadim 5 5,5 6,5 5,5 5,5 5,5 5 5,5 6 4,5 29
21 Safronov Sergey   5 5 6 5,5 5,5   6,5 5 5,5 29
22 Matveev Stanislav 6,5 6 5,5 5,5 5,5 5     5,5   29
23 Arkhipenko Daniil 5,5 6 5 6     6 5   5,5 29
24 Suslova Alena   5 5,5   5,5 6   5,5 6,5   29
25 Prosvirnin Mikhail 5,5 5 6 5,5 5 5,5 5   5 6 28,5
26 Sotnikov Alexander I. 4,5 6 5 5,5 6 6         28,5
27 Kuznetsov Igor 6,5 5,5   5 5,5     4 5 5,5 28
28 Matsenko Vadim 6 6 4,5 5,5     5 5,5 5 5 28
29 Shangin Valery 6,5 5,5 6 4,5           5,5 28
30 Lefebr Vladislav 5 5 4 4,5 4,5 5,5 5,5 4,5 6 5,5 27,5
31 Pleshakov Anton 5 5,5     5,5 5 6,5 5     27,5
32 Khazhipov Timur 5,5 5 5 5,5 5,5 5 5 5,5   4,5 27
33 Pauli Stanislav 5,5 5 6 5,5 4 5 5 5 4 5 27
34 Sofyin Pavel 6,5 5 5,5 5   5         27
35 Sysolin Alexander   6 5 5,5 5 5 5   5 5,5 27
36 Barkov Alexey 4,5   5 5,5 5,5 5 5       26
37 Khafizova Yana   5 6 5 2,5 4,5       5,5 26
38 Monakhov Yuri 5,5 6 3,5   5,5 5,5         26
39 Povolotsky Evgeny 5,5   5   4,5     6   5 26
40 Radzhabov Rodion 4,5 6 4 5 5,5 4 5       26
41 Vanishvili Mari   5 5 5 4,5 5 5,5 5,5 4,5 5 26
42 Shafeev Daniil 3 4 5,5   4,5 5 5,5 5 3,5 4,5 25,5
43 Khramtsov Alexander 4,5 4,5 4,5     6     5,5 4 25
44 Matsenko Elena 5 4 5 5     5 4,5   5 25
45 Mutav Vladimir 4,5 4,5 5 4 4,5 5 6   4   25
46 Kanakin Konstantin 2 4,5 6 6,5           5 24
47 Gortinsky Vladislav   3,5 5 4 4 4 5   4,5 5 23,5
48 Krylov Valery 4   3 3 5 5 3,5 4 5,5 3,5 23,5
49 Menshirov Dmitry       5 4 4 4,5 5,5 4 4,5 23,5
50 Belov Alexander 4   4,5 4   4 4 5   5,5 23
51 Talypov Ildar 4,5 3,5 3,5 5 4,5   4,5     4,5 23
52 Yarushin Vladimir       5 4,5 4 5 4,5 4   23
53 Guzhin Mikhail   4,5 3 3 4,5 4 4,5 3 5 3,5 22,5
54 Makarov Alexander 4 3   4,5 4 4 5 4 5 4 22,5
55 Mimokhod Viktor   4 4 4 5   5     4,5 22,5
56 Sharifov Dzhamshed 4 4   3,5 5 4 5       22
57 Yurkov Nikolay 4,5 4,5 4 4 4 4 4,5 4 4 4,5 22
58 Molozhaev Alexander         4,5 4 4 5 3 4 21,5
59 Remizov Yaroslav 3,5 4,5 3 4     4 5   4 21,5
60 Slozhenikin Leonid 3 3,5 4 3 3 5 4 3,5 4,5 4 21,5
61 Umurzakov Shakur   4   4,5 4   5 4 4   21,5
62 Simonova Tatiana 3 3,5 4,5 3,5 4 4 4 4,5 4 4 21
63 Lodygin Maxim 4 3 4 4,5     5       20,5
64 Shafeev Farit 3,5 3 3,5   2 4,5 3,5 5 4 3 20,5
65 Fateev Alexander   3,5 4     3,5 5 3,5 3 3,5 19,5
66 Kharitonov Nikita 4 3 3,5 4,5 3 4,5 3 3   2,5 19,5
67 Podoshvedov Mikhail   2,5 3   4 4,5 3,5   4 3,5 19,5
68 Trushina Marina       3 5 3 4     4,5 19,5
69 Morozov Konstantin 3,5   4 3,5 3,5 4 3,5 4 3,5 3,5 19
70 Tsigelnik Alexander   4 4 3 2 2,5 3,5   4,5   19