Итоги десяти этапов II Кубка Гран-При - юноши


фио э т а п ы 5 рез-тов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Shurunov Arseny 7 7,5 6,5 7 6,5   6,5 6 5,5 5,5 34,5
2 Polosin Evgeni 6 7 6 7,5 6,5 5 6,5 5 6 5 33,5
3 Matsenko Andrei 5,5 7 6,5 6 6,5 6,5 6,5 6 5,5 6 33
4 Shurunov Andrei 4,5 6 5,5 5,5 6,5 7 6 5,5   7 32,5
5 Panov Maksim 4,5 5 6 5 5,5 5,5 6 6   6,5 30
6 Pleshakov Anton 5 5,5     5,5 5 6,5 5     27,5
7 Sofyin Pavel 6,5 5 5,5 5   5         27
8 Povolotsky Evgeny 5,5   5   4,5     6   5 26
9 Radzhabov Rodion 4,5 6 4 5 5,5 4 5       26
10 Shafeev Daniil 3 4 5,5   4,5 5 5,5 5 3,5 4,5 25,5
11 Mutav Vladimir 4,5 4,5 5 4 4,5 5 6   4   25
12 Kanakin Konstantin 2 4,5 6 6,5           5 24
13 Menshirov Dmitry       5 4 4 4,5 5,5 4 4,5 23,5
14 Belov Alexander 4   4,5 4   4 4 5   5,5 23
15 Talypov Ildar 4,5 3,5 3,5 5 4,5   4,5     4,5 23
16 Remizov Yaroslav 3,5 4,5 3 4     4 5   4 21,5
17 Slozhenikin Leonid 3 3,5 4 3 3 5 4 3,5 4,5 4 21,5
18 Kharitonov Nikita 4 3 3,5 4,5 3 4,5 3 3   2,5 19,5
19 Fateev Alexander   3,5 4     3,5 5 3,5 3 3,5 19,5
20 Podoshvedov Mikhail   2,5 3   4 4,5 3,5   4 3,5 19,5
21 Trushina Marina       3 5 3 4     4,5 19,5
22 Morozov Konstantin 3,5   4 3,5 3,5 4 3,5 4 3,5 3,5 19
23 Voinkov German   3,5 4   4,5 3,5   3     18,5
24 Kalinina Natalia 4 3,5   4 2,5   1,5     3,5 17,5