IV Кубок памяти В.С. Кибизова.


IV Кубок памяти В.С. Кибизова. 21.06.2009-29.06.2009г.

No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
1. 1 Kozirev, Alexander 7.0 51.0 39.50 37.0 2348 2405 +0.52
2. 2 Bashkov, Viacheslav 6.0 49.5 30.00 32.0 2320 2277 -0.52
3 Safronov, Sergey 6.0 48.5 31.25 33.0 2234 2312 +0.87
5 Nikolenko, Vadim 6.0 47.5 30.75 33.5 2221 2290 +0.78
7 Grigoriev, Semyon 6.0 44.5 27.50 29.0 2169 2235 +0.78
6. 4 Fesenko, Vitaly 5.5 48.5 28.50 29.0 2227 2224 +0.01
14 Korostelev, Stanislav 5.5 47.5 26.25 31.0 2120 2214 +0.91
8 Matveev, Stanislav 5.5 41.5 21.75 27.5 2163 2176 +0.18
13 Tangatarov, Timur 5.5 40.0 21.00 27.0 2127 2168 +0.50
17 Eryshkanova, Anastasiya 5.5 39.0 18.75 23.0 2061 2147 +0.98
10 Suslova, Alena 5.5 37.0 18.00 25.5 2151 2114 -0.35
12. 9 Mazyrin, Yuri 5.0 47.5 25.50 28.0 2157 2156 -0.04
6 Smirnov, Boris 5.0 44.5 22.75 26.0 2184 2112 -0.80
27 Tagintsev, Igor 5.0 39.0 18.75 23.5 1915 2106 +2.00
15. 11 Monakhov, Yuri 4.5 47.0 22.00 28.0 2146 2135 -0.18
23 Sultanov, Ruslan 4.5 42.5 19.00 23.0 1961 2136 +2.07
16 Lefebr, Vladislav 4.5 42.0 19.50 20.0 2089 2012 -0.90
18. 20 Pleshakov, Anton 4.0 42.0 14.75 21.5 1987 2023 +0.36
22 Matsenko, Andrei 4.0 35.5 16.00 20.0 1966 2033 +0.72
15 Matsenko, Elena 4.0 34.0 14.75 21.5 2094 2026 -0.54
30 Mirasov, Ravil 4.0 32.5 12.00 17.0 0000 1973 1973
21 Pleshakov, Kirill 4.0 30.0 11.50 14.0 1976 1933 -0.44
23. 25 Khazhipov, Timur 3.5 40.5 13.75 17.0 1949 1904 -0.46
18 Krapivin, Viktor 3.5 38.5 12.50 17.5 2050 1930 -1.40
31 Polosin, Evgeni 3.5 37.5 6.75 21.5 0000 1836 1836
26 Trushin, Maxim 3.5 35.5 11.25 17.5 1932 1898 -0.30
27. 12 Matsenko, Vadim 3.0 39.0 12.00 16.0 2144 1859 -3.02
19 Grigoryeva, Olga 3.0 29.0 8.50 10.5 1991 1900 -0.70
29. 24 Ryzhov, Valery 2.0 35.0 6.25 12.0 1959 1813 -1.16
30. 28 Denisov, Dmitry 1.5 32.0 1.50 9.0 0000 1622 1622
31. 29 Gomtsyan, Sedrak 1.0 37.5 16.00 7.0 0000 1385 0